3 Responses

  1. ניקוי רעלים לימפטי -הדרך הטבעית והעוצמתית ביותר

    […] חמצן כמקור ראשוני לבריאות האדם […]

  2. טרשת עורקים - ממצאים עדכניים ופתרונות טבעיים לחלוטין - מאת ארז שקד

    […] חמצן כמקור ראשוני לבריאות האדם! […]

  3. טיפול טבעי בסרטן חלק ו' – מזון מבריא ונוגדי חימצון בכימותרפיה והקרנות

    […] כשהתאים נקיים מפסולת המערכת בתנועה הטבעית לה,ואנו ניזונים במזון יוצר אנרגיה ובשילוב עם רמות חמצן נאותות, התאים מושכים אליהם את הגלוקוז והזרחן ואת החמצן מהמזון השתייה והנשימה ומייצרים ממנו 32 יחידות אנרגיה תאית (מכל מולקולה של גלוקוז). יחידות האנרגיה הללו קרויות ATP  (ניתן לקרוא על כך במאמר חמצן כמקור ראשוני לבריאות האדם). […]

Leave a Reply