One Response

  1. טיפול מוכח בבלוטת התריס באופן טבעי

    […] 6. יוד יוד הינו אחד החומרים הידועים בפי כל מי שסובל מן הבלוטה ונראה שידועה לכל ומשום מה בהקשר שלילי, בו בזמן שמרבית האוכלוסייה כלל לא מודעת על יתרונותיו המדהימים בבריאות האדם על יתרונות היוד קיראו כאן […]

Leave a Reply