2 Responses

  1. לאטריל -חומר לריפוי סרטן שהממסד הרפואי לא ירצה שתכירו | ארז שקד

    […] לדעת מה הסיבה?  קיראו המאמרים באתר זה: "האם הרפואה היא קטלנית או מצילת חיים "?). ולכן  רבים הם הרופאים והאונקולוגים שלא מודעים לחומר […]

  2. חמצן כמקור ראשוני לבריאות האדם

    […] האם הרפואה היא קטלנית או מצילת חיים […]

Leave a Reply