סרטן – מבוא

על השפעת המזונות וחומרים נוגדי הזנה
במחלות רבות ובראשן הסרטן